Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), společnost ST Servis s.r.o. (dále jen „povinný subjekt“), zavedla vnitřní oznamovací systém představující souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámením se rozumí poskytnutí obsahující informaci o možném jednání porušujícím zákon, jiný právní předpis, nebo předpis Evropské unie ze strany společnosti ST Servis s.r.o., a to v oblastech dle § 2 odst.1 zákona.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu.

Společnost ST Servis s.r.o., prohlašuje, že si je vědoma zákazu odvetných opatření stanovených § 4 odst. 1 zákona.

Příslušnou osobou je Pavla Klímová, tel. 778 492 760, adresa elektronické pošty je .

Podání a příjem oznámení:

 1. Písemně doručením v obálce označené VOS na adresu:
  Pavla Klímová
  ST Servis s.r.o.
  Kouty 803
  757 01 Valašské Meziříčí

 2. Elektronicky na emailovou adresu:
 3. Telefonicky na čísle 778 492 760